į pradžią turinys susisiekite  
Struktūra ir kontaktai » Vadovai

Informacija atnaujinta 2018-03-15

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus 2018 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai:

1. Atlikti įstaigos struktūrinius pertvarkymus.

   1.1.  Sumažinti šeimynų skaičių iki 4.

   1.2.  Sumažinti pareigybių skaičių dirbančių šeimynose. Užtikrinti pakankamą pareigybių skaičių organizuojant globos centro, trumpalaikės vaikų priežiūros ir krizių centro veiklas.

2. Organizuoti globos centro veiklą.

   2.1. Parengti globos centro veiklos organizavimo tvarkos aprašą.

   2.2. Sudaryti sutartis su  budinčias globotojais.

3. Teikti trumpalaikes vaikų priežiūros paslaugas vaikams iki šešerių metų.

   3.1. Parengti trumpalaikės vaikų iki šešerių metų priežiūros organizavimo tvarkos aprašą. Nuo 2018-03-01 pradėti teikti paslaugas.

4. Plėsti krizių centro veiklą.

   4.1. Didinti vietų skaičių krizių centre iki 9 vietų.

5. Projektinė veikla.

   5.1. Įgyvendinti projektą „Kompleksinių paslaugų didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“. Pritraukti dalyvius į vykdomas projekto veiklas.

 

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus pavaduotojos socialiniam darbui 2018 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai:

 1. Suorganizuoti MVSGN bendruomenės renginį kartu su rėmėjais.

    1.1. Įtraukti į aktyvią veiklą visus MVSGN bendruonemės narius ir rėmėjus.

 2. Parengti kvalifikacijos kėlimo programą socialinio darbuotojo padėjėjams.

    2.1. Kvalifikacijos kėlimo programa skirta įstaigos socialinio darbuotojo padėjėjams periodiniams kvalifikacijos kėlimo mokymams.

 3. Koordinuoti Globos centro veiklą.

    3.1. Teikti socialinę, metodinę pagalbą budintiems globotojams, organizuoti socialinių paslaugų teikimą budinčių globotojų šeimose.

 4. Pravesti periodinius (16 val.) socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo mokymus.

    4.1. Įstaigos socialinio darbuotojo padėjėjai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

    4.2. Socialinio darbuotojo padėjėjai pagilins turimas kompetencijas.

 

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams 2018 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai:

 1. Paruošti patalpas trumpalaikei vaikų iki šešerių metų priežiūrai.

    1.1. Organizuoti i vykdyti remontui reikiamų priemonių, taip pat baldų, žaislų pirkimus.

    1.2. Suorganizuoti vaikų priežiūrai skirtų patalpų remonto darbus.

 2. Atlikti atsargų bei ilgalaikio turto inventorizaciją.

    2.1. Atlikti turto inventorizaciją ir pateikti pasiūlymus inventorizacijos ir turto nuvertėjimo komisijai dėl  turto, netinkamo įstaigos ūkinei veiklai vykdyti, nurašymo.

 3. Įrengti patalpą krizių centro veiklai plėsti.

    3.1. Organizuoti ir vykdyti reikiamų priemonių: medžiagų, baldų, buitinio inventoriaus, pirkimus.