į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


        Globos namuose gyvenantiems vaikams  labai svarbi bet kokia, kad ir pati mažiausia bendruomenės parama. Jos dėka gerėja vaikų gyvenimo sąlygos, didėja galimybės prasmingai ir turiningai organizuoti laisvalaikį.

Maloniai prašome paremti Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose gyvenančius vaikus.

Apsisprendę paremti vaikus,  neatveriant piniginės,  galite pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir pervesti 2% pajamų mokesčio sumos Molėtų VSGN.

Jeigu  norėtumėte padėti  piniginėmis lėšomis, prašytume pervesti jas į paramos sąskaitą.

 

MŪSŲ REKVIZITAI

Pavadinimas:  Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai

Įstaigos kodas: 190985787 (ne PVM mokėtojai)
 
 Adresas:  Smilgų g. 4, MOLĖTAI

 Paramos sąsk.:

LT354010045500090066LT

LT354010045500090066EUR

AB  DNB bankas
 

 

 


Visiems, kurie mūsų nepamiršta ir mumis rūpinasi esame be galo dėkingi!

 

Gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir kitų lėšų skirstymo apskaitos tvarkos aprašas 

 
2017 m. gautos labdaros ir paramos suvestinė