į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MOLĖTŲ VAIKŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI  

Biudžetinė įstaiga 
Juridinių asmenų registras. Kodas 190985787
Smilgų g. 4, LT-33120 Molėtai
Tel.      (8-383) 511 41. 
Faksas (8-383) 521 21.
El.p. mvg@mrtv.lt


Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai Molėtų rajono savivaldybės stacionari socialines paslaugas teikianti įstaiga.


Savarankiško gyvenimo  namų veiklos pagrindinis tikslas - užtikrinti globojamam vaikui globos, ugdymo, socialines paslaugas, sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti, pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

 

Savarankiško gyvenimo namai įsteigti 2000-10-13 m. reorganizavus  internatinę mokyklą tikslu, kad vaikai lankytų bendrojo lavinimo mokyklas ir taip greičiau integruotųsi į visuomenę ir sėkmingai socializuotųsi.

 

 Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose gyvena  be tėvų globos likę ar laikinai apgyvendinti vaikai. Vaikai gyvena 5 šeimynose vadovaujantis brolių ir seserų neišskyrimo principu. Socialines paslaugas vaikams socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai,  socialinio darbuotojo padėjėjai,  psichologai, logopedas, Vaikai mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, yra ugdomi darželyje, kitose ugdymo įstaigose.

 

Savarankiško gyvenimo  namai vykdo projektinę veiklą: įgyvendinti EE Norvegijos fianansinių mechanizmo, Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinci projektai, vaikų socializacijos, psichoaktyvių medžiagų prevencijos , pilietinio ir tautinio ugdymo, vaikų vasaros užimtumo, tarpžinybinio bendradarbiavimo savivaldybėse, visuomenės sveikatos rėmimo, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje projektai.

 

2012 m. birželio 12 d. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams suteiktas Socialinio darbo metodinio centro statusas.

 

Nuo 2015 m. kovo mėn. Savarankiško gyvenimo namuose teikiama socialinė pagalba į krizinę situaciją patekusioms šeimoms.