Vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-21 įsakymu Nr. B6-701 „Dėl valdymo priemonių Molėtų rajono savivaldybėje nustačius COVID-19 (koronaviruso infekcijos) židinį“

 

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų lankytojai priimami:

 

 - iš anksto pranešus apie apsilankymą,

 

 - įstaigoje lankytis dėvint apsaugines kaukes.

 

 

VEIKLOS SRITYS / PASLAUGOS


Laikinai ir nuolat globojamų / rūpinamų vaikų skyrius.

 

Globos centro skyrius.


Krizių centro skyrius.

 

Vaikų dienos socialinės priežiūros skyrius.

 

Bendruomeninių vaikų globos namų skyrius

 

 

VYKDOMI PROJEKTAI

 

Bendruomeniniai šeimos namai - projektas  „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“.

 

Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0181

 

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

 

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje. NR. 08.1.1-CPVA-V-427-02-0006

 

„Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“ 09.2.2-ESFA-K-730-01-0013spausdinti