į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Logopedo pareigybės aprašymas, patvirtinta 2013-09-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-50

 

Direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui pareigybės aprašymas, patvirtinta 2013-09-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-50

 

Neformalaus ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas, patvirtinta 2011-12-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-85

 

Psichologo pareigybės aprašymas, patvirtinta 2008-08-29 direktoriaus įsakymu Nr. V-43

 

Socialinio darbuotojo padėjėjo, dirbančio šeimynų virtuvėlėje pareigybės aprašymas, patvirtinta 2013-09-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-50

 

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas, patvirtinta 2013-09-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-50

 

Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašymas, patvirtinta 2013-09-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-50

 

Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas, patvirtinta 2009-12-28 direktoriaus įsakymu Nr. V-45

 

Užimtumo specialisto pareigybės aprašymas, patvirtinta 2013-09-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-50

 

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas, patvirtinta 2013-09-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-50

 

Sekretoriaus pareigybės aprašymas, patvirtinta 2010-04-29 direktoriaus įsakymu Nr. V-42

 

Kompiuteristo pareigybės aprašymas, patvirtinta 2010-01-15 direktoriaus įsakymu Nr. V-5

 

Elektriko pareigybės aprašymas, patvirtinta 2013-09-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-50

 

Pastatų ir įrengimų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas, patvirtinta 2011-12-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-85

 

Sandėlininko pareigybės aprašymas, patvirtinta 2013-09-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-50

 

Santechniko pareigybės aprašymas, patvirtinta 2011-12-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-85

 

Slaugytojo pareigybės aprašymas, patvirtinta 2010-01-15 direktoriaus įsakymu Nr. V-6

 

Vairuotojo pareigybės aprašymas, patvirtinta 2008-08-29 direktoriaus įsakymu Nr. V-43

 

Vyr. virėjo pareigybės aprašymas, patvirtinta 2013-09-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-50

 

Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas, patvirtinta 2013-09-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-50