į pradžią turinys susisiekite  
Administracinė informacija » Planavimo dokumentai

MŪSŲ VIZIJA

Vaikų globos namai - tai atviri visuomenei jaukūs vaikystės ir jaunystės namai, pirmieji ištiesiantys pagalbos ranką globos ir šilumos stokojančiam vaikui, kuriuose profesionalūs ir kvalifikuoti darbuotojai teikia visapusišką pagalbą ugdytinių socializacijos procese, ugdo norintį ir galintį pagal gebėjimus save išreikšti jauną savarankišką žmogų.

 

MŪSŲ MISIJA

Globoti ir teikti efektyvią socialinę - psichologinę pagalbą našlaičiams, netekusiems tėvų globos, asocialių ir socialiai remtinų šeimų vaikams, sudaryti jiems tinkamas gyvenimo ir ugdymo (ugdymosi) sąlygas, ugdytojų ir ugdytinių pajėgomis kurti šeimai artimą aplinką, kurioje demokratiniais ir humanizmo pagrindais būtų ugdomi gebantys savarankiškai apsitarnauti ir socializuotis nuolat kintančios aplinkos sąlygomis piliečiai, veikiantys ir gyvenantys pagal individualius sugebėjimus bei poreikius.