į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MOLĖTŲ VAIKŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI  

Biudžetinė įstaiga 
Juridinių asmenų registras. Kodas 190985787
Smilgų g. 4, LT-33120 Molėtai
Tel.      (8-383) 511 41. 
Faksas (8-383) 521 21.
El.p. mvg@mrtv.lt


Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai Molėtų rajono savivaldybės stacionari socialines paslaugas teikianti įstaiga.


Savarankiško gyvenimo  namų veiklos pagrindinis tikslas - užtikrinti globojamam vaikui globos, ugdymo, socialines paslaugas, sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti, pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

 

Savarankiško gyvenimo namai įsteigti 2000-10-13 m. reorganizavus  internatinę mokyklą tikslu, kad vaikai lankytų bendrojo lavinimo mokyklas ir taip greičiau integruotųsi į visuomenę ir sėkmingai socializuotųsi.

 

Šiuo metu Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose gyvena 60 be tėvų globos likę ar laikinai apgyvendinti vaikai. Vaikai gyvena 5 šeimynose vadovaujantis brolių ir seserų neišskyrimo principu. Socialines paslaugas vaikams teikia 44 darbuotojai, iš jų 16 socialinių pedagogų, 5 socialiniai darbuotojai,  socialinio darbuotojo padėjėjai,  psichologai, logopedas, neformalaus ugdymo pedagogai. Vaikai mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, yra ugdomi darželyje, kitose ugdymo įstaigose.

 

Savarankiško gyvenimo  namai vykdo projektinę veiklą: įgyvendinti EE Norvegijos fianansinių mechanizmo, Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinci projektai, vaikų socializacijos, psichoaktyvių medžiagų prevencijos , pilietinio ir tautinio ugdymo, vaikų vasaros užimtumo, tarpžinybinio bendradarbiavimo savivaldybėse, visuomenės sveikatos rėmimo, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje projektai.